bí Tích

BÍ TÍCH RỬA TỘI

Bí Tích Rửa Tội được cử hành lúc 01:30 chiều vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng cho người Tây Ban Nha. Chúa Nhật thứ ba trong tháng cho người Mỹ. Bố Mẹ và Cha Mẹ đỡ đầu của các Em phải đến văn phòng Nhà Xứ làm hẹn, điền đơn và ghi danh theo học lớp Giáo Lý. Tối Thứ Ba thuộc tuần thứ nhất trong tháng, lớp Giáo Lý dành cho người Tây Ban Nha. Tối Thứ Ba thuộc tuần thứ hai trong tháng, lớp Giáo Lý dành cho người Mỹ. Riêng với các gia đình Việt Nam, muốn cho con em chịu Phép Bí Tích Rửa Tội, xin liên lạc với Cha Quản Nhiệm Vincent Phạm Thế Tùng càng sớm càng tốt, số điện thoại 215-743-2600.

BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Anh Chị Em nào muốn bước vào đời sống hôn nhân, buộc phải theo học lớp Giáo Lý Hôn Phối và phải liên lạc với Cha Quản Nhiệm ít nhất trước sáu tháng trước khi cử hành Lễ cưới.

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Những ai đau ốm nặng tại tư gia hay tại các bệnh viện. Xin liên lạc với Cha Quản Nhiệm.

THỰC PHẨM GIÚP ĐỠ CHO NGƯỜI NGHÈO

Những ai muốn giúp đỡ thực phẩm cho người nghèo thì xin đưa thực phẩm (khô hay đông lạnh) vào Nhà Thờ mỗi Chúa Nhật thuộc tuần thứ ba trong tháng, trước hoặc sau Thánh Lễ.

GHI DANH GIA NHẬP GIẬO XỨ

Xin mời Qúy Vị nào chưa ghi danh gia nhập Giáo Xứ, xin cùng ghi danh tham gia đời sống Giáo Xứ Holy Innocents. Phiếu ghi danh xin liên lạc với văn phòng Giáo Xứ để ghi danh. Kính mời.

HỒ SƠ CÁC BÍ TÍCH

Hồ sơ các bí tích “Ascension of Our Lord”, “Mater Dolorosa”, “St. Joachim” và St. Joan of Arc được đặt ở “Holy Innocents”.

Qúy vị nào đã thay đổi địa chỉ chổ ở, hoặc số điện thoại xin báo lại cho Nhà Xứ biết càng sớm càng tốt. Chân thành cám ơn.